Aktivnosti

Unaprjeđenje institucionalne saradnje na planu nauke u oblasti socijalne kontrole kriminaliteta

on .

Institut za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, u naredna dva mjeseca realizuje seriju tematskih okruglih stolova, s ciljem unaprijeđenja institucionalne saradnje na polju nauke u oblasti socijalne kontrole kriminaliteta. Namjera nam je da sa agencijama za provedbu zakona, kao i institucijama lokalne zajednice, definišemo oblasti u kojima bi bilo korisno provesti naučna istraživanja. Rezultati do kojih dođemo dali bi doprinos kvalitetu procesa donošenja odluka u svim fazama reakcije na kriminalno ponašanje u našoj zajednici.

unsap

Smatramo da sistem borbe protiv kriminaliteta, u kojem su procesi donošenja odluka zasnovani na činjenicama, može svim građanima garantovati viši stepen sigurnosti kako na individualnom tako i na duštvenom nivou.

Rezultati istraživanja, uz djelovanje na principima koji su zasnovanim na nauci, danas u najrazvijenijim zemljama svijeta predstavljaju uobičajen standard za efikasnu i efektivnu politiku sprječavanja i suzbijanja kriminaliteta. Saradnja sa nadležnim i odgovornim institucijama realizovat će se kroz aktivnosti Naučnog savjeta Instituta. Zadatak ovog tijela bit će nominiranje tematskih cjelina te iniciranje i provođenje istraživanja u vezi sa problemima koji čine najveću štetu u zajednici. Poseban oblik saradnje bio bi zajedničko prijavljivanje i realizovanje projekata na lokalnom i međunarodnom nivou.

Nadamo se da ćemo unutar nadležnih institucija pronaći partnere za realizaciju naučnih projekata kojim bi oni koji su zaduženi za donošenje, kontrolu, nadzor i provođenje zakona dobili snažan argument i oslonac za odluke koje donose. Smatramo da bi na ovaj način, naše institucije i agencije mogle postati značajniji faktor garancije za sigurnost u našem društvu.

Kontakt podaci: www.criminaleast.fkn.unsa.ba  |  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.