Aktivnosti

Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja ceste

on .

inst bcFakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije sa Institutom za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije provodi projekat pod nazivom "Provođenje informativnih kampanja i promovisanje sigurnog korištenja ceste" te u sklopu projektnih aktivnosti vrši anketiranje korisnika autoceste.

Ukoliko ste korisnik autoceste i želite nam pomoći u dobijanju štvo kvalitetnijih rezultata ankete te time i boljih projektnih prijedloga na unaprijeđenju sigurnosti na autocestama FBiH molimo vas da popunite anketu sa sljedeće veze: 

Također, molimo vas da ovaj link podijelite i sa vašim poznanicima koji su korisnici autocesta.

inst 2