Aktivnosti

Održan okrugli sto na temu „Uloga organa starateljstva u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku“

on .

inst 4

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ je 08. decembra 2015. godine u prostorijama Fakulteta realizovao okrugli sto na temu „Uloga organa starateljstva u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku“ i promociju knjige pod nazivom „Rizično i kažnjivo ponašanje“ autora prof. dr Vladimira Obradovića. 

inst 5

Značajan broj predstavnika centara za socijalni rad Kantona Sarajevo, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i lokalne zajednice razmatrao je aktuelnu situaciju i mogućnosti za unapređenje praktične primjene Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, s posebnim naglaskom na ulogu i značaj organa starateljstva kao nezamjenjive karike u oblasti dječije zaštite i prevencije maloljetničkog prestupništva.

inst 6

Prof. dr Elmedin Muratbegović prezentovao je hodograme za postupanje vanpravosudnih institucija u Kantonu Sarajevo u tretiranju slučajeva djece u sukobu sa zakonom. Predstavnici službi iz šire oblasti postupanja sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku iste su ocijenjenili jako korisnim, te kroz diskusiju koja je uslijedila iznijeli stavove i postavili pitanja u vezi sa izazovima sa kojima se svakodnevno susreću u svom radu. U konačnici istaknuto je da je kvalitetna edukacija jedan od primarnih ciljeva koji se mora ispuniti kao preduslov za efektivnu primjenu zakona. Zaključci sa skupa bit će prezentovani nadležnim institucijama I široj javnosti.

inst 7

Ovaj okrugli sto predstavlja prvu u nizu uspješno okončanih aktivnosti dvije institucije, a u skladu sa potpisanim Sporazumom o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji po pitanju realizacije aktivnosti od zajedničkog interesa u oblasti maloljetničkog prestupništva i trgovine ljudima.

inst 8