Aktivnosti

Prezentovani rezultati projekta sa JP "Autoceste FBiH"

on .

7e0f63 cb85d3be86fd4e9fab994836d24a6ccf mv2 d 4608 3456 s 4 2Predstavnici istraživačkog tima Fakulteta i JP "Autoceste FBiH" su u prisustvu predstavnika policijskih agencija i BiHAMK-a prezentovali rezultate studije urađene u okviru projekta "PROVOĐENJE INFORMATIVNIH KAMPANJA I PROMOVISANJE SIGURNOG KORIŠTENJA CESTE".

Projekat je vođen u okviru CriminalEast instituta u partnerstvu sa JP "Autoceste FBiH". Uspješnom realizacijom ovog projekta otvoren je put za dalju saradnju Fakulteta i Instituta CriminalEast sa partnerima iz Policijskih agencija, BiHAMK-a i JP "Autoceste FBiH" na razvoju i promovisanju sigurne upotrebe autocesta u Bosni i Hercegovini.