Edukacija

Programi cjeloživotnog učenja

Katlog Ljetnih škola  

Katalog programa cjeloživotnog učenja, Ljetne škole:

"Upravljanje u kriznim situacijama" i

"Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini"

možete preuzeti OVDJE ili klikom na sliku

katalog skole 2017 elektronski

Katalog programa cjeloživotnog učenja,

Međunarodna zimska škola

"Korporativna sigurnost i zaštita" i

 Ljetna škola

"Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama"

možete preuzeti OVDJE ili klikom na sliku