Naučnici i istraživači

Studenti - Volonteri

Preuzmi dokument: Volontiranje u Institutu CriminalEast u 2016. godini

U četvrtak, 31. marta 2016. godine održan je sastanak sa studentima koji su iskazali interes za volonterski angažman na institutu CriminaEast. Tom prilikom predstavljeni su im mogući oblici angažmana u realizaciji plana aktivnosti instituta. U narednom periodu očekuje se uključenje studenata u konkretne aktivnosti kojima će se unaprijediti naučnoistraživačka djelatnost na Fakultetu te uspostaviti novi sadržaj studentskog angažmana u njihovom akademskog razvoju.