O institutu

255px Union flag 1606 Kings Colors.svg

 

 


lnstitut za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je posebna naučna i stručna organizaciona jedinica u sastavu Fakulteta. lnstitut nema svojstvo pravnog lica. Skraćeni naziv Instituta je CriminalEast, koji ujedno predstavlja i osnovu rješenja vizuelnog identiteta Instituta.

Institut provodi sljedeće aktivnosti:

transfer znanja u zemlji i inostranstvu,

definiše i realizira naučnoistraživačke projekte iz djelokruga matičnih i srodnih naučnih disciplina za potrebe Sekcija, Fakulteta kao i za potrebe društvenih organa i drugih institucija,

organizuje naučne i stručne kolokvije, simpozije, okrugle stolove, savjetovanja iz djelokruga Fakulteta,

sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti u smislu prezentacije vlastitih naučnih i stručnih rezultata,

vrši obuku kadrova za potrebe različitih institucija i privrednih organizacija iz oblasti bezbjedonosne zaštite i obezbjeđenja objekata i ličnosti, kriminalističke informatike i dr.,

vrši kontinuiranu edukaciju studenata Fakulteta u svrhu upoznavanja savremenih dostignuća iz pojedinih užih stručnih oblasti,

organizuje obuke u vidu kurseva za pragmatske subspecijaliste iz pojedinih disciplina,