Okrugli stolovi

O institutu

Ciljevi

Fakultet kao visokoškolska ustanova je obavezan da planira, organizuje i realizira naučno-istraživačku djelatnost.

Ciljevi naučno-istraživačke djelatnosti odnose se na:

  1. Stvaranje novih naučnih znanja ili rezultata primjenjivih u praksi;
  2. Unaprijeđivanje realizacije nastavnih programa na dodiplomskom, postidiplomsko i doktorskom studiju, odnosno na I, II i III ciklusu studija, iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija.

Naučno-istraživačka djelatnost usmjerena je i na postizanje uslova za uključenje Fakulteta u Evropsko područje naučnih istraživanja (European Research Area- ERA=) i Evropsko područje visokog obrazovanja (European High Education Area –EHEA).