Okrugli stolovi

O institutu

Naučno-istraživačka djelatnost

 

Pod naučno-istraživačkom djelatnošću podrazumijeva se stvaralački rad, čiji rezultati doprinose otkrivanju novih znanja i korištenju istih i postojećih znanja za primjenu u oblastima kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija.

Naučno-istraživačka djelatnost obuhvata fundamentalna, primjenjena i razvojna istraživanja.

Rezultatima naučno-istraživačke djelatnosti moraju se ispuniti uslovi izvornosti i novine, a vrednuju se objavljivanjem u naučnim i stručnim časopisima, zbornicima radova sa naučnih i stručnih skupova, monografijama ili provjerom u praksi.

Fundamentalno istraživanje je teorijski i eksperimentalni rad usmjeren ka traženju novih spoznaja i zakonitosti

Primjenjeno istraživanje je teorijski i eksperimentalni rad usmjeren ka stjecanju novih znanja, prvenstveno radi zadovoljavanja praktičnih potreba

Razvojno istraživanje je sistematski rad zasnovan na rezultetima fundamentalnih i primjenjenih istraživanja i iskustava, usmjeren na stvaranje novih materijala, uređaja, sistema i metoda, uključujući stvaranje novih ili bitno poboljšanje postojećih proizvoda, tehnologija, uređaja, sistema, procesa i usluga

Naučno-istraživačka djelatnost provodi se kroz realizaciju nastavnonaučnih segmenata visokoškolskih nastavnih planova i programa Fakulteta čime se obezbjeđuje osposobljavanje kadra za naučno-istraživačku djelatnost.