Okrugli stolovi

O institutu

Principi

Principi naučno-istraživačke djelatnosti su:

Odgovornost za seveukupan društveni i privredni prosperitet;

Slobode naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog prosperiteta;

Javnosti naučno-istraživačkog rada, a posebno rezultatata tog rada;

Konkurentnosti naučnih programa i prijedloga;

Etike i odgovornosti naučnika i istraživača za posljedice vlastitog rada;

Povezanosti sa sistemom visokog obrazovanja;

Brige za održivi razvoj, te zaštitu čovjekove okoline;

Međunarodne uključenosti, otvorenosti i saradnje.