Okrugli stolovi

O institutu

Saradnja

U obavljanju naučno-istrazivacke djelatnosti, lnstitut sarađuje sa domaćim, inostranim i međunarodnim institutima, organizacijama i ustanovama.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa i naučno-istraživačke saradnje, nabavke i korištenja naučnih publikacija, međusobnog povezivanja i saradnje sa odgovarajućim oblicima udruživanja u oblasti visokog obrazovanja, njegovanja naučne etike i vrednovanja sopstvenog naučno-istraživačkog rada, Fakultet se može udružiti sa drugim naučno-istraživačkim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Odluku o udruživanju donosi Vijeće Fakulteta na obrazlozeni prijedlog Naučnog savjeta lnstituta.

Fakultet i Institut mogu da sarađuju i da učestvuju u ostvarivanju zajedničkih naučno-istrazivačklh programa i projekata sa drugim naučno-istrazivačkim organizacijama i drugim subjektima kroz zaključenje ugovora o:

zajedničkoj naučnoistraživačkoj delatnosti;

obrazovanje zajedničkih istraživačkih timova na određenom projektnom zadatku;

provođenjem zajedničkih naučnih istraživanja;

organizovanjem kongresa, konferencija, simpozijuma;

drugih aktivnosti iz nadležnosti Instituta.