Projekti

AKTUELNI PROJEKTI

„Razvoj lokalnog sistema za automatsku identifikaciju po otiscima i tragovima papilarnih linija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije“

DETALJNIJE O PROJEKTU

 
„Provođenje informativnih kampanja i promivisanje sigurnog korištenja ceste“

DETALJNIJE O PROJEKTU