Ljetne i zimske škole

Fakultet sa svojim Institutom nudi akademske programe i kurseve cjeloživotnog učenja stvorenih po metodološkom konceptu evropskih programa ljetnih škola. Programi ljetnih škola usmjereni su ka sticanju ključnih kompetencija neophodnih za ličnu realizaciju, uključivanje u društvo i zapošljavanje u društvu koje počiva na znanju. Temeljeni se na praksi, čime je osigurano potrebno znanje polaznika i primjena takvog stečenog znanja na tržištu rada. U programima ljetnih škola proučavaju se u istom omjeru prakse i teorije kroz obavezne kolegije, čime se stiču ključne kompetencije. ​Osnovni cilj programa ljetnih škola je prenošenje stručnih vještina. Polaznicima programa ljetnih škola pruža se mogućnost usvajanja sposobnosti iz vođenja projekata, te osnovnih metodoloških principa istraživanja, kako bi sa završenim odabranim programom ljetne škole polaznici bili konkurentniji i na domaćem i na međunarodnom tržištu, kao budući stručni i vodeći ljudi, donositelji odluka i sudionici. Polaznici programa ljetne škole će po završetku odabranog akademskog ili kursa cjeloživotnog učenja biti u stanju razumjeti i procijeniti korisne potencijale svih ponuđenih programa, te znati kreirati, analizirati, planirati, organizirati, kontrolisati i realizirati procese unutar izabranog područja djelovanja.

Zimska škola "Korporativna sigurnost i zaštita“

Ovaj projekat necikličnog oblika obrazovanja realizujemo u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske, a u saradnji sa Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Namjera nam je da polaznici ove Međunarodne Zimske škole savladaju osnove, odnosno, unaprijede svoja znanja u segmentu korporativne sigurnosti i zaštite. Kontinuirana obuka i obrazovanjeza razumijevanje procesa upravljanja sistemom sigurnosti i zaštite u javnom i privatnom sektoru sigurnosti, neophodna je našim studentima, kao i svim ostalim zainteresovanim pojedincima, bili oni dio sistema ili ne. Profesori naših visokoškolskih ustanova, kao i različiti stručnjaci iz prakse – profesionalci u ovom sektoru, prenijeće svoja bogata znanja i iskustva polaznicima ovog programa, te cijenim da je šestodnevna Međunarodna Zimska škola izvrsna prilika, kako za sticanje novih znanja i vještina, tako i za razmjenu iskustava, a svakako i za nova poznanstva i unapređenje saradnje u regionu. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i Veleučilište Velika Gorica provode program „Međunarodna Zimska škola - Korporativna sigurnost i zaštita“ uz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Raduje nas da su i mnoge druge relevantne institucije u Bosni i Hercegovini prepoznale značaj ovog projekta, a uspješno realizirane ljetne škole u prethodnom periodu potvrda su kvalitete naših programa, koje ćemo razvijati i u budućnosti.

Zimska škola "Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“

U partnerstvu s vodećom svjetskom kompanijom u ovom području – Microsoft Bosne i Hercegovine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, organizuje neciklični akademski program edukacije – „Zimska škola – Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“. Profesionalnu edukaciju iz relevantnih oblasti će vršiti profesori i stručni saradnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, uz odabrane stručnjake iz sektora IT sigurnosti, Microsofta Bosne i Hercegovine i drugih partnerskih organizacija.

Inicijatori i organizatori necikličnog akademskog programa edukacije „Zimska škola - Digitalna forenzika i informacijska sigurnost“ su Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Microsoft Bosne i Hercegovine i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Online program obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa organizacijama Save the Children International, Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS Bosne i Hercegovine i Unicef, realizovao je Online program obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“ u periodu od 08. do 11. juna 2020. godine, kroz ukupno četiri modula, uzajamno povezanih, a koja su se realizovala kroz video predavanja, live stream predavanja, ppt prezentacije i druge digitalne nastavne materijale. U ovoj obuci učestvovalo je ukupno pet predavača – profesora sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i dva stručnjaka iz Federalne uprave policije, kako slijedi: prof. dr Elmedin Muratbegović, prof. dr Lada Sadiković, prof. dr Marija Lučić Čatić, prof. dr Dina Bajrakterević Pajević, doc. dr Elvira Čekić, Hana Ugljanin, istražitelj FUP-a, Saša Petrović, istražitelj FUP-a. Za potrebe polaznika Online programa obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“, kreirana je i publikacija „Pregled predavanja programa obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“, čiji su autori gore navedeni predavači. Prijavljeni učesnici on line programa obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“, njih ukupno 160, bili su psiholozi, pedagozi u osnovnim i srednjim školama, vaspitači u predškolskim ustanovama, direktori obrazovno–odgojnih ustanova, policijski službenici, polaznici policijskih akademija, studenti, socijalni radnici. Ukupno 115 učesnika on line program obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“ je pozitivno evaluiralo svoje znanje. Ovim učesnicima izdate su potvrde Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, kao i potvrde organizatora za učešće. (Koordinator obuke: prof. dr Admir Hadžikadunić)

„Ljetna škola zaštite i spašavanja – Terenske vježbe“

Prvobitni prijedlog realizacije programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola zaštite i spašavanja – Terenske vježbe“ odnosio se na period 08-12. juni 2020. godine, no usljed novonastalih okolnosti uzrokovanih pojavom koronavirusa i proglašenja stanja nesreće, te naročito online realizacije nastavnog procesa na Fakultetu, ova Ljetna škola realizovana je u dvije faze. Prva faza - teorijski dio Ljetne škole realizovan je online u periodu 22-26. 06. 2020. godine, a druga faza - praktični dio Programa (terenske vježbe) realizovane u periodu 21-25. 09. 2020. godine. Predavači na ovoj Ljetnoj školi bili su: prof. dr Jasmin Ahić (FKKSS), doc. dr Ivan Nađ (Veleučilište Velika Gorica), prof. dr Admir Hadžikadunić (FKKSS), Adnan Podžo (stručnjak iz prakse, Gorska služba spašavanja Opštine Novi Grad), dr Amela Ramadani Podžo (stručnjak iz prakse, JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo) prof. dr Nebojša Bojanić (FKKSS), Emir Mujačić (radioamater, stručnjak iz prakse), Eldin Mulić (stručnjak iz prakse, Gorska služba spašavanja Opštine Novi Grad). Ukupno je u cijelosti program uspješno završilo 18 polaznika, studenata i praktičara iz ostalih organizacija, kojima su dodijeljeni certifikati o uspješno završenom programu. (Voditelj škole: ass. Kenan Hodžić, MA)

Zimska škola „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“

Program cjeloživotnog učenja Zimska škola „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“ proveden je u partnerstvu Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH. Realizacija Zimske škole je podržana iz "Projekta podrške Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Tužilaštvu BiH" u saradnji sa organizacijom Lucid Linx. U skladu sa epidemiološkim okolnostima uslijed pandemije Covid 19 program je proveden u online formatu u periodu od 13.11. do 11.12. 2020. godine. Učestvovalo je ukupno 53 polaznika, kako profesionalaca iz različitih sektora i organizacija, uključujući i agencije za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini, tako i studenata i to prvenstveno organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu: Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, a potom i Sveučilišta u Mostaru i privatnih visokoškolskih institucija. Predavači na Zimskoj školi bili su: prof. dr Darko Datzer (FKKSS UNSA), prof. dr Dina Bajraktarević Pajević (FKKSS UNSA), prof. dr Ševala Isaković Kaplan (EFSA UNSA), prof. dr Haris Jahić (EFSA UNSA), Ivana Petković (Tužilaštvo BIH), Marija Vučko (Državno odvjetništvo RH), Ćamil Delić (vještak ekonomske struke), Adnan Tulić (Tužilaštvo USK), Tim Holt (Agencija LTD Velika Britanija), Muamer Dautbegović (Porezna uprava FBIH) i Amer Homović (SIPA BiH). Sva predavanja održana su u cijelosti, prema programu, a praktične vježbe realizirane su 11.12.2020. godine. Polaznicima su certifikati o završenom programu upućeni putem pošte. (Voditelj škole: prof. dr Dina Bajraktarević Pajević, koordinator: Ermina Bakić)

Specijalistička obuka za pripadnike Uprave policije MUP-a KS - program cjeloživotnog učenja „Obrada lica mjesta krivičnog djela“

Program cjeloživotnog učenja Zimska škola „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“ proveden je u partnerstvu Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH. Realizacija Zimske škole je podržana iz "Projekta podrške Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Tužilaštvu BiH" u saradnji sa organizacijom Lucid Linx. U Program cjeloživotnog učenja „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ proveden je u formi specijalističke obuke za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Iako prvobitno planiran u redovnom in class izvođenju, u skladu sa epidemiološkim okolnostima usljed pandemije koronavirusa, u konačnici je Vijeće Fakulteta donijelo Odluku da se ovaj program cjeloživotnog učenja održi se u dva dijela, i to prvi (teorijski) dio u formi online predavanja u periodu 21-23. decembar 2020. godine, a drugi (praktični) dio u toku 2021. godine u naknadno utvrđenom terminu kada se steknu epidemiološki uslovi za realizaciju praktične vježbe. Shodno tome, teorijski dio programa cjeloživotnog učenja „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ proveden je u online formatu u periodu od 21.12. do 23.12. 2020. godine. Učestvovalo je ukupno 67 policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Predavači na ovom programu bili su: prof. dr Nedžad Korajlić FKKSS UNSA, prof. dr Nebojša Bojanić FKKSS UNSA, prof. dr Amina Hrković-Porobija (Veterinarski fakultet UNSA), Izmir Kovčić (stručnjak iz prakse, Veterinarski fakultet UNSA), Amina Pekić Kekić (stručnjak iz prakse MUP KS), mr. Selma Šikalo (stručnjak iz prakse, FUP), Predrag Puharić (stručnjak iz prakse, FKKSS UNSA), mr. Bruno Franjić (stručnjak iz prakse, FUP); Sva predavanja održana su u cijelosti, prema programu, a praktične vježbe biće održane u toku 2021. godine, kada se steknu epidemiološki uslovi za realizaciju iste. (Voditelj škole: prof. dr Muamer Kavazović, koordinator: prof. dr Admir Hadžikadunić)

Ljetna škola „Sigurnost urbanih sistema – tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti“

U akademskoj 2021/2022. godini uspješno je realiziran program cjeloživotnog učenja Ljetna škola „Sigurnost urbanih sistema – tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti“. Ova Ljetna škola, uz prethodno pribavljene saglasnosti Vijeća FKKSS i Senata Univerziteta u Sarajevu, održana je u partnerstvu sa organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, i to Elektrotehničkim fakultetom, Mašinskim fakultetom, Arhitektonskim fakultetom, Građevinskim fakultetom, Šumarskim fakultetom, te Prirodno-matematičkim fakultetom, koji su za potrebe realizacije programa delegirali članove akademskog osoblja kao predavače, te u partnerstvu sa Agencijom DSC Sarajevo, koja je osigurala stručnjake iz prakse kao predavače u okviru programa. Program cjeloživotnog učenja Ljetna škola „Sigurnost urbanih sistema – tehnički sistemi u zaštiti od požara i privatnoj sigurnosti“ realizovan je u online modelu iz prostorija Fakulteta u periodu od 14. do 18. 06. 2021. godine, a učestvovalo je ukupno 67 polaznika. (Voditelj Ljetne škole: prof. dr Admir Hadžikadunić, koordinator: Ermina Bakić )

Specijalistička obuka za pripadnike Uprave policije MUP-a KS - program cjeloživotnog učenja „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ – praktični dio

U akademskoj 2021/2022. godini uspješno je u cijelosti realiziran program cjeloživotnog učenja „Obrada lica mjesta krivičnog djela“ koji je proveden u formi specijalističke obuke za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Ovaj specifičan oblik edukativnog programa, nakon realizacije u saradnji sa MUP-om Unsko-sanskog kantona i MUP-om Tuzlanskog kantona 2017. godine, uz prethodno pribavljene saglasnosti Vijeća FKKSS i Senata Univerziteta u Sarajevu, održan je i u partnerstvu sa Upravom policije MUP-a KS finalno završen u 2021. godini. Iako prvobitno planiran u redovnom in class izvođenju, u skladu sa epidemiološkim okolnostima usljed pandemije koronavirusa, u konačnici je Vijeće Fakulteta donijelo Odluku da se ovaj program cjeloživotnog učenja održi se u dva dijela, i to prvi (teorijski) dio u formi online predavanja u periodu 21-23. decembar 2020. godine, a drugi (praktični) dio u toku 2021. godine u naknadno utvrđenom terminu kada se steknu epidemiološki uslovi za realizaciju praktične vježbe. Shodno tome, 15.12.2021. godine, u prostorijama Jedinice za specijalističku podršku Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, cjelodnevnom praktičnom vježbom okončana je specijalistička obuka Obrada lica mjesta krivičnog djela koju je za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo realizovao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Ukupno 66 policijskih službenika uspješno je završilo ovaj specijalistički program, koji su provodili članovi akademskog osoblja i saradnici našeg fakulteta, u saradnji sa stručnjacima iz prakse - kolegama iz Federalne uprave policije i Uprave policije MUP-a KS. (Voditelj škole: prof. dr Muamer Kavazović, koordinator: prof. dr Admir Hadžikadunić)

Ljetna škola "Upravljanje u uslovima migrantskih kriza"

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu je prepoznao značaj edukacije u pogledu upravljanja u kriznim situacijama, te je u 2015. godini pokrenuo akademski program cjeloživotnog obrazovanja - Međunarodnu ljetnu školu „Upravljanje u kriznim situacijama“, koju je Fakultet organizovao u partnerstvu sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske.

Kao nastavak edukacije iz oblasti upravljanja u kriznim situacijama, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, razvija novi, multidisciplinarni akademski program cjeloživotnog obrazovanja – Međunarodnu ljetnu školu „Upravljanje u uslovima migrantskih kriza”.

U izvedbi ovoga akademskog programa cjeloživotnog obrazovanja, učestvuju i Filozofski fakultet Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skoplja, Makedonija, Veleučilište Velika Gorica iz Republike Hrvatske, te mnogobrojne vladine i nevladine organizacije, čija je primarna i programska djelatnost vezana za upravljanje u kriznim situacijama, nastalih zbog različitih nepredviđenih situacija.

Ovaj akademski program cjeloživotnog obrazovanja – Međunarodna Ljetna škola “Upravljanje u uslovima migrantskih kriza”, realizira se u Skoplju i Đevđeliji u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, koja je u periodu velike migrantske krize iz 2015. godine, bila jedna od značajnih ruta za kretanje izbjeglica ka Europi.

Ljetna škola "Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama

Zaštititi djecu od svih oblika opasnosti predstavlja vrlo komplikovan zadatak. Stoga smo, kao Visokoškolska ustanova najstarijeg univerziteta u BIH prihvatili ovaj veliki izazov. Tačnije, prihvatili smo obavezu organizacije ove Ljetne škole pod naslovom „Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“. Naime, naš zadatak je definisati krizne situacije, ukazati na indikatore najranijeg prepoznavanja kriznih situacija i pronalaženje rješenja za iste. Posebnu pažnju posvetit ćemo konkretizaciji i približavanju odredbi dokumenta pod nazivom: „Smjernice za postupanje za slučajeve nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ organima formalne socijalne kontrole USK, vodeći računa o svim relevantnim institucijama koje tretiraju ovaj problem u svoj njegovoj složenosti. Smjernicama su precizno preporučeni neki segmenti rada i tretiranja djece žrtava nasilja kroz općeprihvaćenu definiciju nasilja, preporučene profesionalne i standarde nadležnih javnih tijela i drugih institucija formalne socijalne kontrole na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Dokument nije obavezujući za organe formalne socijalne kontrole, ali ipak smo procijenili da u sebi sadrži vrlo konkretne preporuke koje mogu pomoći profesionalcima u svakodnevnoj aktivnosti preventivnog i represivnog tretmana u slučajevima nasilja nad djecom u BIH. Na ovaj način, putem Ljetne škole, stručnoj, ali i široj javnosti, nudimo edukaciju koja će u budućnosti zasigurno pomoći u procesu ranog prepoznavanja, ali i prijavljivanja slučajeva nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.