Naučnoistraživački projekti

  • Sigurnost mladih na području Unsko-sanskog kantona– imenovani voditelj prof. dr Jasmin Ahić

  • „Uspostava digitalno-forenzičke laboratorije“ – predlagači: prof. dr Dina Bajraktarević Pajević, te prof. dr Muamer Kavazović i Predrag Puharić

  • “Integracija žena i manjina u policiju” – predlagač: doc. dr Armin Kržalić

  • „Definisanje faktora i procesa koji vode radikalizaciji, ekstremizmu i terorizmu u Bosni i Hercegovini – DeFRET“ - imenovani voditelj doc. dr Armin Kržalić

  • „Utvrđivanje mogućnosti izazivanja latentnih tragova papilarnih linija sa voća i povrća i mogućnost utvrđivanja njihove starosti (eksperimentalna studija)“ – voditelj prof. dr Muamer Kavazović

  • „Odgovornosti pravnih osoba za krivična djela u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine“ – voditelj prof. dr Dina Bajraktarević Pajević

  • „Stavovi i percepcije mladih o nasilnom ekstremizmu na području Kantona Sarajevo“ - voditelj prof. dr Jasmin Ahić

  • „Istraživanje kriminaliteta privrednih društava i implementacija kazni na područja Kantona Sarajevo“ - voditelj prof. dr Dina Bajraktarević Pajević

  • „Svjesnost studenata Univerziteta u Sarajevu o oblicima hibridnog djelovanja“ – voditelj prof. dr Bakir Alispahić

  • „Psihičke posljedice epidemije COVID-19 kod studenata Univerziteta u Sarajevu“ – voditelj doc. dr Elvira Čekić